Konferencja

  Adres e-mail (do kontaktu):
  Tytuł konferencji:
  Nazwa jednostki organizującej:
  Rodzaj konferencji:
  Dyscyplina nauki:
  Dziedzina nauki:
  Czy konferencja online?:

  Typ konferencji

  Szczegóły konferencji

  Od:
  Do:
  Kierownik merytoryczny konferencji
  Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w Portalu Pracowniczym)
  Szacunkowy budżet:
  Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnegoPANDyrektor Instytutu
  Wpłaty uczestników:

  Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
  Czy publikacja pokonferencyjna?

  Czy w wersji elektronicznej?

  Miejsce konferencji:
  Nazwa miejsca konferencji:
  Czy rezerwacja noclegów dla gości w CSK UŁ: Liczba gości nocujących w CSK UŁ:

  Czy rezerwacja sal konferencyjnych w CSK UŁ:
  Osoba do kontaktu:
  Telefon kontaktowy:

  Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
  Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

  Szczegóły konferencji

  Czas trwania

  Data:
  Miejsce konferencji:
  Kierownik merytoryczny konferencji:
  Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w Portalu Pracowniczym):
  Szacunkowy budżet:
  Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnegoPANDyrektor Instytutu
  Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
  Czy publikacja pokonferencyjna?

  Czy w wersji elektronicznej?

  Wstępna liczba uczestników:
  Ilość posiłków w ciągu dnia:
  Ilość przerw kawowych:
  Materiały konferencyjne:

  Materiały pokonferencyjne:

  Osoba do kontaktu:
  Telefon kontaktowy:

  Indywidualne konto dla konferencji:

  Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
  Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

  Od:
  Do:
  Miejsce konferencji:
  Kierownik merytoryczny konferencji:
  Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w Portal Pracowniczy):
  Szacunkowy budżet:
  Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnegoPANDyrektor Instytutu
  Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
  Czy publikacja pokonferencyjna?

  Czy w wersji elektronicznej?

  Wstępna liczba uczestników:
  Ilość posiłków w ciągu dnia:
  Ilość przerw kawowych:
  Ilość noclegów do rezerwacji:
  Dodatkowe imprezy:

  Materiały konferencyjne:

  Materiały pokonferencyjne:

  Osoba do kontaktu:
  Telefon kontaktowy:

  Indywidualne konto dla konferencji:

  Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
  Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

  Typ konferencji

  Szczegóły konferencji

  Od:
  Do:
  Kierownik merytoryczny konferencji
  Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w Portal Pracowniczy)
  Szacunkowy budżet:
  Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnegoPANDyrektor Instytutu
  Wpłaty uczestników:

  Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
  Czy publikacja pokonferencyjna?

  Czy w wersji elektronicznej?

  Miejsce konferencji:
  Nazwa miejsca konferencji:
  Czy rezerwacja noclegów dla gości w CSK UŁ: Liczba gości nocujących w CSK UŁ:

  Czy rezerwacja sal konferencyjnych w CSK UŁ:
  Osoba do kontaktu:
  Telefon kontaktowy:

  Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
  Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

  Szczegóły konferencji

  Czas trwania

  Data:
  Miejsce konferencji:
  Kierownik merytoryczny konferencji:
  Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w Portal Pracowniczy):
  Szacunkowy budżet:
  Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnegoPANDyrektor Instytutu
  Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
  Czy publikacja pokonferencyjna?

  Czy w wersji elektronicznej?

  Wstępna liczba uczestników:
  Ilość posiłków w ciągu dnia:
  Ilość przerw kawowych:
  Materiały konferencyjne:

  Materiały pokonferencyjne:

  Osoba do kontaktu:
  Telefon kontaktowy:

  Indywidualne konto dla konferencji:

  Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
  Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

  Od:
  Do:
  Miejsce konferencji:
  Kierownik merytoryczny konferencji:
  Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w Portal Pracowniczy):
  Szacunkowy budżet:
  Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnegoPANDyrektor Instytutu
  Czy publikacja pokonferencyjna?

  Czy w wersji elektronicznej?

  Wstępna liczba uczestników:
  Ilość posiłków w ciągu dnia:
  Ilość przerw kawowych:
  Ilość noclegów do rezerwacji:
  Dodatkowe imprezy:

  Materiały konferencyjne:

  Materiały pokonferencyjne:

  Osoba do kontaktu:
  Telefon kontaktowy:

  Indywidualne konto dla konferencji:

  Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
  Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1: