Konferencja

Adres e-mail (do kontaktu):
Tytuł konferencji:
Nazwa jednostki organizującej:
Rodzaj konferencji:

Typ konferencji

KrajowaMiędzynarodowa

Organizacja konferencji

Szczegóły konferencji

Od:
Do:
Kierownik merytoryczny konferencji
Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w EOD)
Szacunkowy budżet:
Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnego
Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
Czy publikacja pokonferencyjna?

Czy w wersji elektronicznej?

Miejsce konferencji: Jednostka UŁZewnętrznie
Nazwa miejsca konferencji:
Czy rezerwacja noclegów dla gości w CSK UŁ: Liczba gości nocujących w CSK UŁ:

Czy rezerwacja sal konferencyjnych w CSK UŁ:
Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Indywidualne konto dla konferencji:

Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

Osoba upoważniona do obsługi konta 2:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 2:

Szczegóły konferencji

Czas trwania

Data:
Miejsce konferencji:
Kierownik merytoryczny konferencji:
Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w EOD):
Szacunkowy budżet:
Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnego
Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
Czy publikacja pokonferencyjna?

Czy w wersji elektronicznej?

Wstępna liczba uczestników:
Ilość posiłków w ciągu dnia:
Ilość przerw kawowych:
Materiały konferencyjne:

Materiały pokonferencyjne:

Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Indywidualne konto dla konferencji:

Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

Osoba upoważniona do obsługi konta 2:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 2:

Od:
Do:
Miejsce konferencji:
Kierownik merytoryczny konferencji:
Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w EOD):
Szacunkowy budżet:
Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnego
Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
Czy publikacja pokonferencyjna?

Czy w wersji elektronicznej?

Wstępna liczba uczestników:
Ilość posiłków w ciągu dnia:
Ilość przerw kawowych:
Ilość noclegów do rezerwacji:
Dodatkowe imprezy:

Materiały konferencyjne:

Materiały pokonferencyjne:

Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Indywidualne konto dla konferencji:

Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

Osoba upoważniona do obsługi konta 2:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 2:

Typ konferencji

KrajowaMiędzynarodowa

Organizacja konferencji

Szczegóły konferencji

Od:
Do:
Kierownik merytoryczny konferencji
Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w EOD)
Szacunkowy budżet:
Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnego
Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
Czy publikacja pokonferencyjna?

Czy w wersji elektronicznej?

Miejsce konferencji: Jednostka UŁZewnętrz
Nazwa miejsca konferencji:
Czy rezerwacja noclegów dla gości w CSK UŁ: Liczba gości nocujących w CSK UŁ:

Czy rezerwacja sal konferencyjnych w CSK UŁ:
Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Indywidualne konto dla konferencji:

Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

Osoba upoważniona do obsługi konta 2:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 2:

Szczegóły konferencji

Czas trwania

Data:
Miejsce konferencji:
Kierownik merytoryczny konferencji:
Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w EOD):
Szacunkowy budżet:
Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnego
Jednostka odpowiedzialna za rozliczenie kosztów konferencji (główna)
Czy publikacja pokonferencyjna?

Czy w wersji elektronicznej?

Wstępna liczba uczestników:
Ilość posiłków w ciągu dnia:
Ilość przerw kawowych:
Materiały konferencyjne:

Materiały pokonferencyjne:

Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Indywidualne konto dla konferencji:

Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

Osoba upoważniona do obsługi konta 2:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 2:

Od:
Do:
Miejsce konferencji:
Kierownik merytoryczny konferencji:
Kierownik finansowy konferencji (osoba upoważniona do akceptacji dokumentów finansowych w EOD):
Szacunkowy budżet:
Źródła finansowania konferencji: Wpłaty uczestnikówDofinansowanie Rektora UŁDofinansowanie Dziekana UŁUmowa sponsorskaJednostki samorządu terytorialnego
Czy publikacja pokonferencyjna?

Czy w wersji elektronicznej?

Wstępna liczba uczestników:
Ilość posiłków w ciągu dnia:
Ilość przerw kawowych:
Ilość noclegów do rezerwacji:
Dodatkowe imprezy:

Materiały konferencyjne:

Materiały pokonferencyjne:

Osoba do kontaktu:
Telefon kontaktowy:

Indywidualne konto dla konferencji:

Osoba upoważniona do obsługi konta 1:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 1:

Osoba upoważniona do obsługi konta 2:
Telefon kontaktowy do osoby upoważnionej do obsługi konta 2: